ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องพิมพ์ Canon MP237 และซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ Acer ดาวน์โหลดเอกสาร
127
30 ม.ค. 2561
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
125
29 ม.ค. 2561
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนเพาเวอร์ซัพพลาย จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
129
29 ม.ค. 2561
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสแกนเนอร์ สำหรับเอกสารทั่วไป และเครื่องพิมพ์ชนิเลเซอร์ ขาวดำ 20 หน้า/นาที ดาวน์โหลดเอกสาร
116
22 ม.ค. 2561
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสำรองไฟ ขนาด 1 KVA ดาวน์โหลดเอกสาร
115
22 ม.ค. 2561
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
121
16 ม.ค. 2561
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงดำและน้ำย่ล้างจาน ดาวน์โหลดเอกสาร
124
12 ม.ค. 2561
168 ประกาศ โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
117
08 ม.ค. 2561
169 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
08 ม.ค. 2561
170 ประกาศผู้ชนะ การพิจารณาการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
107
08 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39