ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 รายงานการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
07 พ.ค. 2561
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียง สำหรับดครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลหลักช้าง ครั้งที่ 6 ประจำปี งบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
23 เม.ย. 2561
153 ประกาศฯหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
172
17 เม.ย. 2561
154 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบการประเมินที่ 2 1 เม.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
199
17 เม.ย. 2561
155 รณรงค์และประชาสัมพันธให้ประชาชนเล่นน้ำสงกรานต์ตามขนมธรรมเนียมประเพณี ดาวน์โหลดเอกสาร
128
05 เม.ย. 2561
156 รายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
03 เม.ย. 2561
157 รายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
12 มี.ค. 2561
158 ประกาศเทศบาลตำบลหลักช้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบนควน-หลักช้าง หมุ่ที่ 6,8 ตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
142
13 ก.พ. 2561
159 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่หลังวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช หมู่ที่ 5 ตำลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
135
06 ก.พ. 2561
160 รายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
05 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39