ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 รายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
04 ต.ค. 2561
142 ประกาศรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบ63 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
01 ต.ค. 2561
143 ประกาศรับรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติรับเงิน(ผส+พิการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
129
28 ก.ย. 2561
144 รายงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
07 ก.ย. 2561
145 รายงานการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
07 ส.ค. 2561
146 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษถาคม งบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
09 ก.ค. 2561
147 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน งบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
09 ก.ค. 2561
148 รายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
06 ก.ค. 2561
149 ประกาศแต่งตั้งปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี(เกี่ยวกับเรื่องค่าน้ำประปาและขยะมูลฝอย) ดาวน์โหลดเอกสาร
202
25 มิ.ย. 2561
150 รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
11 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39