ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาวน์โหลดเอกสาร
103
28 ธ.ค. 2561
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลใหม่ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
25 ธ.ค. 2561
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธง)จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
112
20 ธ.ค. 2561
134 ประกาศราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภารเรียน 2/2561(สัญญาใหม่) ดาวน์โหลดเอกสาร
104
13 ธ.ค. 2561
135 รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
04 ธ.ค. 2561
136 ประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
157
15 พ.ย. 2561
137 ประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายใน(IIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
244
15 พ.ย. 2561
138 รายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
12 พ.ย. 2561
139 .งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
30 ต.ค. 2561
140 ประกาศ เทศบาลตำบลหลักช้าง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
11 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39