ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศเทศบาลตำบลหลักช้าง เรื่อง การมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
123
09 ธ.ค. 2562
102 รายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
08 พ.ย. 2562
103 รายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
304
07 ต.ค. 2562
104 ประกาศเทศบาลตำบลหลักช้าง เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเทศบาตำบลหลักช้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช อันต้องเสียภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
134
01 ต.ค. 2562
105 รายงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
149
04 ก.ย. 2562
106 งานสาธารณะสุข ดาวน์โหลดเอกสาร
139
21 ส.ค. 2562
107 รายงานการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
06 ส.ค. 2562
108 กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเตือน "ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ ภาคตะวันออก และคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 16-21 กรกฎาคม 2562) " ดาวน์โหลดเอกสาร
125
12 ก.ค. 2562
109 รายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
09 ก.ค. 2562
110 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิน พ.ศ.2561-2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
14 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39