ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบกิจการสภา ดาวน์โหลดเอกสาร
110
25 ก.พ. 2563
92 รายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
07 ก.พ. 2563
93 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
139
27 ม.ค. 2563
94 การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
106
21 ม.ค. 2563
95 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
20 ม.ค. 2563
96 รายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
07 ม.ค. 2563
97 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
25 ธ.ค. 2562
98 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
20 ธ.ค. 2562
99 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
179
18 ธ.ค. 2562
100 รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
134
09 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39