ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ดาวน์โหลดเอกสาร
23
12 พ.ค. 2565
2 รายงานการเงินประจำเดือนเมษายน 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
10 พ.ค. 2565
3 ประกาศเทศบาลตำบลหลักช้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดาวน์โหลดเอกสาร
33
29 เม.ย. 2565
4 ประชาสัมพันธ์การรับโอนตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
37
18 เม.ย. 2565
5 รายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
01 เม.ย. 2565
6 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
67
28 มี.ค. 2565
7 รายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
01 มี.ค. 2565
8 "นโยบายสุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลหลักช้างใสสะอาด” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลของทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ดาวน์โหลดเอกสาร
66
10 ก.พ. 2565
9 รายงานการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
09 ก.พ. 2565
10 รายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
04 ก.พ. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41