ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553-2555)
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลหลักช้างประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2553-2555 วันที่ 27 มิ.ย.2552
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 544 คน