ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ ตามโครงการป้องกันแและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2563
  รายละเอียด : ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ ตามโครงการป้องกันแและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2563
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 143 คน