ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็หสายหนองยง ม.4
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลหลักช้าง ประกาศราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็หสายหนองยง ม.4 (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 175 คน