ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านคลองกุย-นาวา ม.8
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลหลักช้างประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองกุย-บ้านนาวา หมุู่ที่ 8
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 238 คน