ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายทางเข้าวัดพ่อท่านคล้าย
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลหลักช้างมีความประสงค์จะทำการสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าวัดพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ หมู่ที่ 1 โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายลงทุนตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติม) รายการเงินอุดหนุนสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน จำนวน 1 โครงการ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 230 คน