ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายทางเข้าวัดพ่อท่านคล้าย
  รายละเอียด : ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าวัดพ่อท่านคล้ายวาจาหมู่ที่ 1 ตำบลหลักช้างโดยขยายไหล่ทาง ข้างละ0.80 เมตร ยาว 640 บาท ผิวจราจรแอลฟัลท์ติกหนา0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,024 ตารางเมตร

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 231 คน