ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านโคกมันตอนที่ 1
  รายละเอียด : ซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านโคกมัน ตอนที่ 1 โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารการจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 272 คน