ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายวังชุม 2 (สามแยกบ้านวังชุม-บ้านนายชุมพล ตารมย์)
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลหลักช้างประกาศโครซ่อมสร้างถนนลาดยางสายก่อสร้างถนนลาดยางสายวังชุม 2 (สามแยกบ้านวังชุม – บ้านนายชุมพล ตารมย์ ) โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารการจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 311 คน