ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สอบราคาซื้อถังขยะขนาดบรรจุไม่ต่ำกว่า 200 ลิตร จำนวน 150 ใบ
  รายละเอียด : ด้วยเทศบาลตำบลหลักช้าง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อถังขยะ ขนาดบรรจุไม่ต่ำกว่า
200 ลิตร (พร้อมสกรีน) จำนวน 150 ใบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 321 คน