ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศสอบราคาซื้อเครื่่องปรับอากาศ
  รายละเอียด : ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
(มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่องพร้อมติดตั้ง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 291 คน