ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศราคากลางเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลหลักช้างประกาศราคากลางเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 กรกฏาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 288 คน