ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลหลักช้างประกาศสอบราคาจ้างเหมาในการจัดทำอาหารกลางวัน ปีการศึกษา 1/2555 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 410 คน