ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างหอถังสูงจ่ายน้ำประปา และปรับปรุงแก้ไขระบบผลิตน้ำประปา จำนวน 4 โครงการ
  รายละเอียด : อบต.หลักช้างประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ ดังนี้
1.โครงการปรับปรุงแก้ไขระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านบ้านหนองเตย เดิมเป็นแบบของการประปานครหลวงแบบแหล่งน้ำผิวดิน หมู่ที่ 4
2.โครงการปรับปรุงแก้ไขระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านบ้านหนองไหล เดิมเป็นแบบของการประปานครหลวงแบบแหล่งน้ำผิวดิน หมู่ที่ 5
3.โครงการปรับปรุงแก้ไขระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านบ้านบ้านบนควน เดิมเป็นแบบของการประปานครหลวงแบบแหล่งน้ำผิวดิน หมู่ที่ 8
4โครงการก่อสร้างหอถังสูงจ่ายน้ำประปาบ้านโคกทือ หมู่ที่ 2
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 มีนาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 491 คน