ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  รายละเอียด : อบต.หลักช้างสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 83 วัน จำนวนนักเรียน 131 คน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 816 คน