หัวข้อ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ่ายค่าจัดการศพตามประเพณีของผู้สูงอายุ คนละ 3,000 บาท
   
 
 
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 มิ.ย. 2563